V tej učilnici predstavljamo vzorčni primer spletne učilnice Moodle kot pomoč pri samostojnem študiju in kot orodje za študij na daljavo v kombinaciji s klasičnimi oblikami študija v okviru višješolskega strokovnega izobraževanja na IC GEOSS Litija.