Vsebina:

Predmet uvaja študente v poznavanje običajnih oblik elektronskega poslovanja ter uporabi informacijske tehnologije in spletnih storitev.

Pri predmetu bomo obravnavali primere dobrih praks in izkušenj, ki omogočajo aktivno vključevanje študentov in jim pomagajo pri nadgradnji znanja.

Predmet obsega:

 • pregled področij elektronskega poslovanja,

 • elektronsko poslovanje v podjetju,

 • varnost pri e-poslovanju,

 • e-bančništvo

 • tehnologije in standardi e-poslovanja

Praktična seminarska naloga se osredotoča na analizo konkretnega poslovnega problema ter izbiro elektronske rešitve za ta problem.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje:

 • spoznajo vlogo, značilnosti in tržne priložnosti e-poslovanja v informacijski družbi,

 • spoznajo značilnosti storitev e-poslovanja,

 • sodelujejo v elektronskem poslovanju z uporabo najznačilnejših storitev,

 • opisujejo in analizirajo obnašanje proizvajalcev, kupcev, prodajalcev in spreminjanja poslovnih procesov zaradi uporabo e-poslovanja,

 • obravnavajo e-poslovanje s stališča varovanja podatkov,

 • uporabljajo različne standarde in tehnologije za elektronsko izmenjavo podatkov v praktičnih rešitvah e-poslovanja.