Predmeti na voljo

Kako diplomirati? V tej učilnici boste pridobili vse odgovore na to vprašanje. Dobrodošli ste vsi! Če boste to zaključno pot vašega študija strojništva opravili skupaj z mano in se boste torej odločili za moje mentorstvo, vam bo v tej učilnici namenjena še dodatna pozornost.  Janez Dulc

Varnost in zdravje pri delu. Kaj je to?
"Varstvo pri delu", za katerega je v podjetju odgovoren varnostni inženir?
Je to obvezna čelada na gradbišču, sicer preti plačilo kazni? ....
Je to zopet nekaj papirjev, ki jih mora imeti podjetje urejeno in to proti plačilu naredi zunanji sodelavec?
NE !!!!!
Gre za sistem vodenja podjetja na področju razvijanju odnosov do zaposlenih! Zelo podobno kot pojasnjujemo, da je zagotavljanje varnosti in zdravja sestavni del sistema vodenja in pomeni razvijanje odnosa do ljudi, lahko zagovarjamo, da je del celovitega sistema vodenja tudi Varovanje okolja.  Več ...
Slušatelji si boste razvili sposobnosti za aktivno sodelovanje v procesih, kjer takšni odnosi že nastopajo oz. si boste pridobili kompetence, da boste aktivno sodelovali v razvijanju takšnih odnosov.

Predavateljeve prosojnice VDO     Varnost-Kakovost-Trženje

VZD z nasmehom ....

Kot bodoči strojni inženirji si študentje pri predmetu TPN prvenstveno usposobite za delo v ožjih timih ali samostojno delo tam, kjer se operativno razvijajo proizvodi in načrtuje njihova proizvodnja, ko se najprej zbirajo in ocenjujejo ideje ter oblikujejo in testirajo koncepti, potem pa ustvarjajo in preskušajo prototipi,  izdeluje tehnična in tehnološka dokumentacija, zagotavlja proizvodnja vzorcev in njihovo preskušanje ter potrjevanje za dokončno uvedbo na trg. Pri tem svojem delu v načrtovanju proizvodov morajo poleg zahtev in pričakovanj trga izpolnjevati tudi zahteve, ki jih pred proizvajalce v pogledu varnosti in varovanja okolja postavlja družba v obliki tehničnih predpisov.

Janez Dulc

Predavateljeve prosojnice za uvodni del predmeta

Terminologija v inženirstvu

Janez Dulc, 2018: Študijsko gradivo za predmet TPN

»Kakovost je skladnost s pričakovanji« - o tem ni dvoma!
Težji, a odločujoč, je odgovor na vprašanje:
»kako pričakovanja nastanejo in kako jih poznamo?« (Janez Dulc)
Od kakovosti do odlicnosti s procesnim pristopom ….
v katerekoli organizaciji, po izkušnjah v gospodarstvu

Pri predmetu KZP v okviru višješolskega strokovnega izobraževanja si slušatelji pridobijo splošna, temeljna in predvsem specialna strokovna znanja iz področja kakovosti. Razvijate si ustrezne generične in specifične kompetence, ki vam bodo omogočale zadovoljstvo na delovnem mestu, napredek in osebno blaginjo. V sredinah, v katerih boste delovali, naj bi bil inženir strojništva sposoben razumeti sodobno poslovanje podjetja, procese znotraj njega ter vlogo in pomen kakovosti v njih. Bili naj bi aktivni sodelavec v procesih, ki vodijo preko celovite kakovosti do odličnosti.

Predavateljeve prosojnice KZP

Varnost-Kakovost-Trženje

Terminologija v inženistvu

O PREDMETU

 V praksi v svetu in tudi pri nas še vedno srečujemo večjo skrb za proizvodnjo in menjavo kot za tokove tovora. Tako so tokovi največkrat organizirani le kot neizbežna dopolnilna dejavnost, ki ni vedno tako učinkovita in uspešna, kot bi mogla biti (Oblak, 1988, 11). Jedro problema je torej, kako učinkovito in uspešno organizirati prevozne procese. Z našega vidika obravnave pa odpiramo problem uporabe teorije logističnih sistemov za učinkovito in uspešno organiziranje prevoznih procesov (Pepevnik, 2008).  

Pri tem predmetu boste spoznali:

·         Logistične sisteme in razvoj teorije sistemov.

·         Pomen teorije logističnih sistemov.

·         Uporabo teorije logističnih sistemov v praksi.

·         Vlogo logističnih sistemov.

·         Definicijo sistema in njeno opredelitev.

·         Sistemsko razmišljanje o logističnih sistemih.

·         Nastanek splošne teorije sistemov.

·         Vrste sistemov.

Strukturo logističnih sistemov.

E učilnica je namenjena udeležencem programa in vsebuje splošne podatke o programu, gradiva, obrazce in navodila za posamezne aktivnosti ter foruma za obvestila in komunikacijo med udeleženci.

Pozdravljeni udeleženci izobraževanja - Spletno učenje tujega jezika - angleščina.

Srečevali se bomo ob torkih in četrtkih od 17. do 20. ure v prostorih IC Geoss-a. Pričetek dela: torek, 4. oktobra, zaključek: 22. novembra 2016.

Vljudno vabljeni na popotovanje v spoznavanju angleščine. 

Vaša predavateljica, 

mag. Gabrijela Hauptman