Splošni cilj predmeta:
 

- spoznati teoretične okvirje organiziranega prostovoljstva. - spoznati zakonske podlage za izvajanje prostovoljnega dela. - razumeti pomen prostovoljstva, oblike prostovoljnega dela, pravice in obveznosti prostovoljca. - znati vzpostaviti osebni in delovni odnos s prostovoljcem. 

Osnova za oceno pri predmetu Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju je uspešno opravljena seminarska naloga.

Seminarsko nalogo je potrebno oddati do 22. 3. 2020 do 8. ure zjutraj, predstavitve seminarskih nalog bodo 24. 3. 2020.