PREDSTAVITEV PREDMETA: et 

Otroci in mladostniki v sodobni družbi spada skupaj s predmetom Družba tveganja v modul OTROCI IN MLADOSTNIKI. Predmet je zasnovan tako, da daje študentom/ študentkam uvid v dogajanje v sodobni družbi z vsemi pastmi in prednostmi. Pri soočanju z izzivi sodobne družbe, naletijo današnji otroci in mladostniki na številne ovire na svoji zelo pomembni poti do želene izobrazbe in položaja v družbi. Prav rako se starši soočajo s to problematiko in marsikdaj tavajo v neznanih in nepreglednih okoliščinah. Pri predmetu bom skušala združiti teoretična spoznanja s številnimi primeri iz svoje dolgoletne prakse svetovanja in vodenja šole.  Z novim znanjem se boste  študenti/študentke  lažje soočali  z izzivi pri delu z mladimi tako doma kot na poklicne področju.

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV PRI PREDMETU

  1. priporočena aktivna udeležba na predavanjih,
  2. izdelava seminarske naloge in njen zagovor (obrazec za pisanje seminarske naloge z navodili je v spletni učilnici) ,
  3. pisni izpit

IZPIT

  1. Ocena je sestavljena iz seminarske naloge z zagovorom  in  pisnega izpita.
  2. Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je oddana seminarska naloga in uspešen  zagovor le-te.
  3. Izpit pri predmetu je pisni.

 OCENJEVANJE

Kriterij ocenjevanja:  pisni izpit 50% ocene, seminarska naloga  z zagovorom 50% ocene po ocenjevalni lestvici, ki je priložena v spletni učilnici.

Želim Vam veliko veselja in užitkov pri spoznavanju novih, aktualnih vsebin. Vaša predavateljica, mag. Gabrijela Hauptman

Vir slike: Microsoft 365.