Uporaba angleščine za sporazumevalne namene in poznavanje IKT je v današnji družbi vse bolj pomembno na številnih življenjskih področjih, ravno tako v večini delovnih okoljih. Namen programa je udeležencem nuditi osnovna računalniška in jezikovna znanja za učenje tujega jezika preko računalnika in/ali pametnega telefona, s čimer jih bomo usposobili za aktivno rabo znanja tujega jezika in uporabe IKT tako za zviševanje zaposlitvenih možnosti kot tudi za boljšo funkcionalnost in učinkovitost na delovnem mestu. 

PREDAVATELJICA: mag. Gabrijela Hauptman

Projekt »KORAK – Kompetence za razvoj kariere« sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.